Quantcast
Home of the Official SCRABBLE® Players Dictionary

Hook words for 4-letter words beginning with J

jibb - jibba, jibbs
jeez - jeeze
jill - jills
jibe - jibed, jiber, jibes
jolt - jolts, jolty
judo - judos
jane - janes
jute - jutes
jole - joles
jamb - jambe, jambs
jerk - jerks, jerky
jins - djins
jump - jumps, jumpy
jouk - jouks
jeep - jeeps
jaup - jaups
juku - jukus
jink - jinks
jiff - jiffs, jiffy
jarl - jarls
jinn - djinn, jinni, jinns
jato - jatos
jete - jetes
jape - japed, japer, japes
junk - junks, junky
jube - jubes
jock - jocko, jocks, jocky
join - joins, joint
juju - jujus
jeer - jeers
jail - jails
jake - jakes
joke - joked, joker, jokes, jokey
jota - jotas
jird - jirds
jilt - jilts
jade - jaded, jades
java - javas
john - johns
jura - jural, jurat
jess - jesse
jive - jived, jiver, jives, jivey
jupe - jupes
just - justs
jazz - jazzy
jean - jeans
juco - jucos
juke - juked, jukes
jauk - jauks
jefe - jefes
joey - joeys
jest - jests
juba - jubas
juga - ajuga, jugal
jook - jooks
jagg - jaggs, jaggy
jimp - jimpy
jowl - jowls, jowly
jehu - jehus
jack - jacks, jacky
jell - jells, jelly