Hook words for 8-letter words beginning with J

judicare - judicares
junketer - junketers
jalapeno - jalapenos
jiujutsu - jiujutsus
jelutong - jelutongs
jugulate - jugulated, jugulates
jarosite - jarosites
jeroboam - jeroboams
japanize - japanized, japanizes
jailbird - jailbirds
jarovize - jarovized, jarovizes
juvenile - juveniles
jackstay - jackstays
jumpsuit - jumpsuits
jubilate - jubilated, jubilates
junkyard - junkyards
jiujitsu - jiujitsus
jerrican - jerricans
juggling - jugglings
jackroll - jackrolls
jellabas - djellabas
jointure - jointured, jointures
jongleur - jongleurs
jackboot - jackboots
jihadist - jihadists
jeweller - jewellers, jewellery
jingoism - jingoisms
jipijapa - jipijapas
jetliner - jetliners
jehadist - jehadists
jumprope - jumpropes
jeremiad - jeremiads
jamboree - jamborees
johnboat - johnboats
junglist - junglists
jumpshot - jumpshots
jackaroo - jackaroos
jokester - jokesters
jargonel - jargonels
jacinthe - jacinthes
joystick - joysticks
jaundice - jaundiced, jaundices
javelina - javelinas
japonica - japonicas
jingoist - jingoists
junction - junctions
jannying - jannyings
jabberer - jabberers
jockette - jockettes
jackeroo - jackeroos
judgment - judgments
japanner - japanners
juncture - junctures
joyrider - joyriders
jettison - jettisons
jerrycan - jerrycans
jawboner - jawboners
jacquard - jacquards
jalousie - jalousies
julienne - julienned, juliennes