Hook words for 8-letter words beginning with Z

zibeline - zibelines
zucchini - zucchinis
zikkurat - zikkurats
zoolater - zoolaters
zoetrope - zoetropes
zeppelin - zeppelins
zoospore - zoospores
zircaloy - zircaloys
zoosperm - zoosperms
zirconia - zirconias
zaddikim - tzaddikim
zoomania - zoomanias
zamindar - zamindari, zamindars
zaratite - zaratites
zemindar - zemindars, zemindary
zonation - ozonation, zonations
zygotene - zygotenes
ziggurat - ziggurats
zoophyte - zoophytes
zabajone - zabajones
zoomorph - zoomorphs
zonetime - zonetimes
zwieback - zwiebacks
zoogloea - zoogloeae, zoogloeas
zugzwang - zugzwangs
zymogene - zymogenes
zombiism - zombiisms
zecchino - zecchinos
zoochore - zoochores
zarzuela - zarzuelas
zabaione - zabaiones
zymogram - zymograms
zoophobe - zoophobes
zoophile - zoophiles