Hook words for 4-letter words beginning with J

jilt - jilts
jill - jills
jole - joles
juba - jubas
jade - jaded, jades
jock - jocko, jocks, jocky
juga - ajuga, jugal
jazz - jazzy
junk - junks, junky
jibb - jibba, jibbs
jape - japed, japer, japes
john - johns
jake - jakes
juju - jujus
jibe - jibed, jiber, jibes
jaup - jaups
jump - jumps, jumpy
jail - jails
java - javas
jird - jirds
jins - djins
jive - jived, jiver, jives, jivey
juku - jukus
jolt - jolts, jolty
jedi - jedis
jauk - jauks
jink - jinks
join - joins, joint
jerk - jerks, jerky
joey - joeys
jowl - jowls, jowly
just - justs
jiff - jiffs, jiffy
juco - jucos
jeez - jeeze
jouk - jouks
joke - joked, joker, jokes, jokey
jess - jesse
jato - jatos
jamb - jambe, jambs
jehu - jehus
jane - janes
judo - judos
jupe - jupes
jeep - jeeps
jota - jotas
jarl - jarls
jute - jutes
jefe - jefes
jura - jural, jurat
jinn - djinn, jinni, jinns
jete - jetes
jell - jells, jelly
jean - jeans
jimp - jimpy
jube - jubes
jagg - jaggs, jaggy
jook - jooks
jack - jacks, jacky
jeer - jeers
jest - jests
juke - juked, jukes